Nivelten mobilisointi on osa manuaalista terapiaa. Tuki- ja liikuntaelinten vaivoissa mobilisaatiolla lisätään nivelten liikkuvuutta. Nivelten mobilisointi voi olla passiivista, terapeutin käsillään tekemää tai aktiivista, asiakkaan itsensä suorittamaa, jolloin terapeutti voi avustaa käsin lisäämällä tai vastustamalla liikettä.